Skip to main content

கல்கியில் கடைசிப் பக்கம்

வரும் வாரத்திலிருந்து கல்கியில் ‘கடைசிப் பக்கம்’ எழுதப் போகிறேன். இதற்கான அறிவிப்பு இந்த வாரக் கல்கியில் வந்திருக்கிறது. 

Comments