Skip to main content

உதவி தேவை !!

சுஜாதா அவர்கள் சென்னை ( கிண்டி) MIT கல்லூரி வெள்ளி விழா மலரில் எழுதிய கட்டுரையை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன்.  ஆங்கில கட்டுரை என்று நினைக்கிறேன். அந்த கட்டுரையின் பிரதியை  யாராவது  வைத்திருந்ததல் எனக்கு அனுப்புங்கள்.  மகிழ்ச்சியடைவேன்.


சில MIT நண்பர்களிடம் சொல்லியிருக்கிறேன். பார்க்கலாம்.


அன்புடன்,
தேசிகன்

Comments